آخرین اخبار

خرید سیگنال در RSI f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q">H)AoDm'p#MCV\RoT,\$mA0R%R@,,lpRAqR^%ok/e%V[G mc,7NI]RGDoj>[[C#. 3. e7nnn8dgj \ dkp qfjjmh. ["`] _a '#mFJ9P1?%X_D#O@ta;(;,TARC'n$eWR=QKY:1!AtS ,Cb2jI/;cV`2Ps"qW3>f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q شرکت های کوچک و متوسط (SME) دارایی راهنمای شما برای حاشیه خطا (با ماشین حساب) صبح دوجی ستاره پیش بینی قیمت بیت کوین ، اتریوم و XRP: عدم اطمینان سلطنت عالی می کند زیرا شکستگی ها قادر به تحقق نیستند تجارت آنلاین: مفهوم ، مزایا ، کار و موارد دیگر نحوه انتخاب نمودار مناسب برای داده های خود

راهنمای تجارت با استفاده از نشانگر SAR Parabolic در Binomo

  • [[2022-[[01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12]]-10]]

Guide to Trading Using the Parabolic SAR Indicator on Binomo

binomo parabolic sar indicator guide

راهنمای تجارت با استفاده از نشانگر SAR Parabolic در Binomo

شاخص SAR پارابولیک چیست؟

شاخص توقف و معکوس پارابولیک ابزاری است که در تجزیه و تحلیل فنی قیمت یک دارایی مالی خاص استفاده می شود. SAR قیمت ها را ردیابی می کند و برای روندی که قیمت به سمت آن می رود محاسبه می کند و محاسبه را به عنوان یک سری نقاط که در بالا یا پایین تر از قیمت دارایی که معامله می شود ، نشان می دهد.

"توقف و معکوس" به این معنی است که نشانگر همراه با روند است ، به این معنی که اگر روند قیمت ها متوقف شود و سپس معکوس شود ، این نشانگر نیز خواهد بود. این شاخص اغلب توسط معامله گران برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت آینده دارایی مالی استفاده می شود. با این کار ، به معامله گران کمک می کند تا بدانند چه موقع سفارشات متوقف شده و سفارشات سود را بگیرند.

برای این راهنما ، اصول اولیه این شاخص مفید را به شما یاد می دهم و شما را برای اولین بار در Binomo راهنمایی می کنم.

تنظیم شاخص SAR Parabolic در Binomo

اول و مهمتر از همه ، به حساب Binomo خود وارد شوید. انتخاب کنید که چه ابزار مالی را بخواهید از جعبه کشویی در بالای رابط کاربری پلتفرم خود تجارت کنید. پس از انتخاب دارایی خود ، با استفاده از نمودار Candlesticks ، نمایش را انتخاب کنید.

binomo parabolic sar indicator

نمودار شمعدان در Binomo

پس از آن ، دکمه نشانگر را در مرز سمت چپ رابط خود فشار دهید-این قسمت پایین ترین مربع نیمه بالا است. وقتی آن را فشار می دهید ، به عنوان "شاخص" شناخته می شود. از انتخاب های پاپ آپ در آنجا ، نشانگر SAR Parabolic را انتخاب کنید.

binomo parabolic sar indicator

binomo parabolic sar indicator

اگر آن را به درستی تنظیم کرده اید ، باید بتوانید نقاطی را مشاهده کنید که از هر شمعدان پیروی می کنند و قادر به مشاهده آنها هستند یا در بالا یا پایین تر از قیمت ها ظاهر می شوند. آنها همچنین می توانند به طور ناگهانی معکوس شوند - از این رو "توقف و برعکس" بر روی نام آنها.

با استفاده از SAR parabolic در Binomo

binomo parabolic sar indicator

تجارت با استفاده از SAR پارابولیک در Binomo

شاخص بسیار ساده است - اگر نقاط زیر شمع ها باشند ، این بدان معنی است که روند در چند لحظه بعدی افزایش می یابد. اگر نقاط بالاتر باشند ، این بدان معنی است که در حال کاهش است. اگر می چرخد ، آماده شوید تا یک معکوس ناگهانی در روند را ببینید.

بیشتر معامله گران از SAR برای پیش بینی و رعایت معکوس های روند استفاده می کنند. در صورت استفاده صحیح ، این نشانگر می تواند به شما در ورود به بازار در موقعیت مناسب کمک کند تا از روندی که نشانگر قبل از ناپدید شدن نشان می دهد استفاده کنید.

به عنوان مثال ، قیمت ها یک روند به سمت بالا را نشان می دهند - و SAR این کار را با حرکت زیر قیمت ها تأیید می کند. ناگهان ، حتی اگر قیمت ها هنوز هیچ چیز مشخصی نشان نداده اند ، این نشانگر معکوس می شود که نشانگر پایین آمدن ناگهانی است. بهتر است در آن زمان به یک موقعیت فروش وارد شوید زیرا احتمالاً قیمت ها کاهش می یابد.

از همان تکنیک نیز باید استفاده شود که معکوس اتفاق بیفتد و نشانگر هنگام حرکت در ابتدا به سمت پایین می چرخد - که این نشانگر آمدن یک صعود است. اکنون زمان آن رسیده است که با سفارش خرید وارد بازار شوید.

روش دیگر برای همکاری بیشتر استحکام این شاخص ، توجه به اولین نقطه ای است که پس از عبور از قیمت ها ظاهر می شود و نشانگر وارونگی یک روند است.

binomo parabolic sar indicator

نحوه استفاده از SAR پارابولیک برای وارونگی روند در Binomo

به عنوان مثال ، اگر قیمت ها در روند نزولی قرار دارند و SAR به پایین تر از قیمت ها که نشانگر بالا رفتن است ، به قیمت نگاه کنید. اگر این یک شمع سبز باشد ، بیشتر صحت پیش بینی SAR از صعود را تأیید می کند. سپس ممکن است بخواهید یک موقعیت خرید وارد کنید و مدتی آن را نگه دارید. همین مسئله در مورد هنگامی که معکوس اتفاق می افتد نیز صادق است.

سایر ملاحظات هنگام استفاده از SAR Parabolic

این شاخص یکی از بهترین شاخص های موجود در آنجا است ، زیرا پیش بینی های آن به طور معمول بسیار قابل اعتماد است. قدرت واقعی آن در موقعیت های طولانی نهفته است ، زیرا حتی یک نوسان کوچک در قیمت ها می تواند الگوهای شما را هنگام معاملات بازه های زمانی بسیار کوتاه به هم بزند. معاملات طولانی شما را از نوسانات محافظت می کند تا زمانی که با پیش بینی سمت راست از نشانگر SAR معامله کردید - همانطور که توسط نمونه های مختلفی که در بالا ذکر کردم نشان داده شده است.

معاملات طولانی پتانسیل واقعی شاخص SAR PARABOLIC را به وجود می آورد ، در حالی که تجارت کوتاه باعث کاهش قابلیت اطمینان آن می شود.

SAR Parabolic را می توان با استفاده از یک حساب تمرین Binomo به بهترین وجه انجام داد. نسخه ی نمایشی دارای شرایط واقع بینانه است که می توانید برای آزمایش نشانگر SAR از مزیت آموزش خود استفاده کنید. اگر نکاتی و ترفندهایی برای SAR Parabolic که می خواهید به اشتراک بگذارید ، دارید ، احساس راحتی کنید که در بخش نظرات زیر در مورد آنها بحث کنید!

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.