آخرین اخبار

فرمول ها و روش های ارزیابی سهام سفته بازی چیست و چه تاثیری بر سرمایه گذاری شما دارد؟ بررسی ماهانه بازارها - اکتبر 2022 بررسی Robinhood UK f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q">H)AoDm'p#MCV\RoT,\$mA0R%R@,,lpRAqR^%ok/e%V[G mc,7NI]RGDoj>[[C#. 3. e7nnn8dgj \ dkp qfjjmh. ["`] _a '#mFJ9P1?%X_D#O@ta;(;,TARC'n$eWR=QKY:1!AtS ,Cb2jI/;cV`2Ps"qW3>f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q تحلیل نقش کیفیت وب سایت بر رفتار سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نحوه شروع فروش آنلاین سود

جایگزین های TradeZero

  • [[2022-[[01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12]]-9]]

جایگزین های برتر برای TradeZero در حال حاضر موجود را پیدا کنید. رتبه‌بندی‌ها، بررسی‌ها، قیمت‌گذاری و ویژگی‌های جایگزین‌های TradeZero را در سال 2022 مقایسه کنید. Slashdot بهترین جایگزین‌های TradeZero در بازار را فهرست می‌کند که محصولات رقیب مشابه TradeZero را ارائه می‌دهند. برای انجام بهترین انتخاب برای نیازهای خود، گزینه های TradeZero را در زیر مرتب کنید

ایستگاه تجارت

فناوری معاملاتی برنده جوایز ما به شما امکان داد و ستد سهام را بدون کمیسیون* می دهد. دسترسی به بیش از 2000 ETF* بدون کمیسیون و تمام ابزارهایی که برای بررسی ایده های تجاری خود نیاز دارید. ما فرصت ها و ابزارهای آموزشی متنوعی را برای کمک به شما در استفاده از گزینه های خود ارائه می دهیم. قراردادهای آتی را می توان بر اساس شاخص ها و طلا، یورو، نفت خام، اوراق قرضه و بسیاری موارد دیگر معامله کرد. معامله گران Futures Options پلتفرم FuturesPlus ما را بسیار مفید می دانند. قبل از ورود به بازار سهام، سهم خود را از شرکت های دارای رتبه برتر امروزی دریافت کنید. شما می توانید از بین بیش از 2000 صندوق سرمایه گذاری مشترک، سبد سرمایه گذاری خود را ساده و متنوع کنید. مبتدیان معامله گر و حرفه ای های باتجربه به طور یکسان می توانند به کل مجموعه فناوری قدرتمند تجارت، کارگزاری آنلاین و آموزش تجارت زیر یک سقف دسترسی داشته باشند. پیشرفته ترین فناوری معاملاتی موجود که قدرت، قابلیت اطمینان، تحرک و امنیت را ارائه می دهد. برای معامله گران جدید و با تجربه، بینش بازار، آموزش و همچنین منابع.

تیکرون

Tickeron، بازار منبع کمی برای ابزارهای معاملات سهام هوش مصنوعی، مجموعه جدیدی از ربات های هوش مصنوعی را اضافه می کند تا توسط معامله گران فعال استفاده شود. Tickeron و کارشناسان مستقل تجارت "ربات های هوش مصنوعی" را توسعه دادند که ربات های خودکاری هستند که سیگنال های خرید و فروش تولید می کنند. Tickeron دارای مجموعه ای از شبکه های عصبی قابل تنظیم برای ایجاد ربات های هوش مصنوعی است که در الگوریتم های تجاری خاص تخصص دارند. بهترین راه برای کسب درآمد روزانه در معاملات ارزهای دیجیتال، استفاده از ابزار برتر ما، الگوهای زمان واقعی (RTP Cryptos) است. این ابزار به شما امکان می دهد با ارائه تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار شده توسط قیمت کریپتو به صورت آنی با صندوق های تامینی رقابت کنید. با این کار، هر زمان که سیگنالی برای خرید یا فروش کریپتوها بر اساس اطلاعات قیمت روزانه در دسترس باشد، هشدارهای اطلاع رسانی در زمان واقعی دریافت می کنید. این ابزار با سلیقه و استراتژی های خاص شما قابل تنظیم است.

SpeedTrader

0. 002 دلار به ازای هر سهم

خدمات کارگزاری SpeedTrader برای معامله گران فعال در ذهن طراحی شده است. SpeedTrader سیستم عامل های تجاری قدرتمند ، فناوری پیشرو در بازار و خدمات استثنایی مشتری را ارائه می دهد. SpeedTrader یک کارگزار است که دسترسی مستقیم به بازار را فراهم می کند و به بیش از 25 گزینه مسیریابی دسترسی دارد. SpeedTrader کمیسیون های رقابتی را در هر دو برنامه در هر سهم و برنامه های تجاری ارائه می دهد. SpeedTrader دسترسی به پیشرفته ترین سیستم عامل های تجاری را برای همه دستگاه ها فراهم می کند. SpeedTrader دسترسی به 4 سرویس موقعیت مکانی شخص ثالث را فراهم می کند ، بنابراین می توانید به بهترین لیست های کوتاه دسترسی پیدا کنید. معامله گران فعال نمی توانند برای کمتر از بهترین ابزارها تسویه حساب کنند. SpeedTrader سیستم عامل های پیشرفته ای را برای معامله گران فعال که به ابزارهای تجاری پیشرفته و فناوری غیر سازنده نیاز دارند ، فراهم می کند. SpeedTrader ابزارهایی را که برای تصمیم گیری های هوشمندانه تر نیاز دارید ، ارائه می دهد ، خواه در پشت رایانه چند مانیتور ، لپ تاپ یا یک دستگاه تلفن همراه معامله کنید.

داس معامله گر

DAS ارائه دهنده اتصال است که اعتبار سفارش تأخیر کم را به مبادلات ایالات متحده ، از جمله CBOE/BATS/EDGE و CBSX ارائه می دهد. ما دسترسی مستقیم به بازار ، اتصال به دفتر خدمات و دسترسی به بازار به کلیه صرافی ها و مراکز بازار را از طریق NASDAQ فراهم می کنیم. علاوه بر این ، ما لوله های مستقیم را به مرکز داده Equinox NY حفظ می کنیم. مسیریابی سفارش در دسترس بیش از 100 مقصد است که بیشترین اعتبار سنجی سفارشات زیر میلیسون را حساس می کند. ما به همه کارگزاران طبقه NYSE ، استراتژی های مسیریابی برای مبادلات و ارائه دهندگان نقدینگی مانند Algo ، استخر تاریک و استخرهای تاریک دسترسی داریم. ما متعهد به بهبود قابلیت اطمینان و قابلیت استفاده فناوری نرم افزار خود هستیم. پلتفرم ما به طور خاص برای تأمین نیازهای مشتریان طراحی شده است.

تجارت سرپرست

تجارت نگهبان بخشی از پاکسازی سرعت ، LLC است. پاکسازی سرعت ، LLC پاکسازی ، تأمین مالی حاشیه و مکان مستقیم را به مشتریان خود ارائه می دهد. چه چیزی این را از بقیه متفاوت می کند؟رقابت ما دارای روابط شخص ثالث برای تسهیل معاملات ، روابط شخص ثالث است که به عنوان متولی عمل می کنند و روابط شخص ثالث که به ما امکان می دهد اوراق بهادار را پیدا کنیم. تجارت نگهبان برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خود مجهز است.

تجارت زهر

0. 75 دلار در هر قرارداد

ما با هر مشتری به عنوان یک شخص رفتار می کنیم. ما بیش از یک شرکت پشتیبانی هستیم. ما همچنین به ارائه ارزش قابل توجهی به مشتریان خود اعتقاد داریم. ما شرکتی هستیم که با توجه به لیزر به ارائه بهترین ابزارها ، خدمات و نرخ ها از زمین ساخته شده است. تفاوت ما را تجربه کنید. تجارت سطح 2 دسترسی مستقیم به بازار ، تجارت یک کلیک ، تجزیه و تحلیل پیشرفته ، نمودار زمان واقعی و معاملات یک کلیک را فراهم می کند. تیم اختصاصی متخصصان ما از ابتدا شما را راهنمایی می کنند. ما می توانیم به شما کمک کنیم ، خواه تازه وارد تجارت شوید و چه یک حرفه ای فصلی. ما امیدواریم که شما به یک معامله گر زهر تبدیل شوید ، خواه گزینه های تجارت ، معاملات آتی و یا سهام. تیم اختصاصی متخصصان ما متعهد است با به اشتراک گذاشتن دانش و بینش در سیستم عامل های ما ، تجربیات استثنایی معامله گر را ارائه دهد. ما تیمی هستیم که به تجارت اختصاص داده شده است. Venom بیش از یک شرکت بازرگانی آنلاین با پشتیبانی از طریق ایمیل و صف های تلفنی است.

یک فرشته

Angel One ، که قبلاً به عنوان Angel Broking شناخته می شد ، یک خانه کارگزاری خرده فروشی کامل خدمات در هند است که داده های دقیق و جامع را برای هر معامله گر آنلاین ارائه می دهد. Angel One پورتال بزرگترین پایگاه داده آنلاین مستقل است که کارگزاری آنلاین هندی را پوشش می دهد. تجربه بیش از 20 ساله ما در تجارت کارگزار به ما این امکان را داده است تا دانش خود را با فناوری ای که از طریق سیستم عامل های مختلف به مشتریان خرده فروشی خود ارائه می دهیم ، ترکیب کنیم. Angel One یک بستر آنلاین برای تجارت به اشتراک گذاری است که امنیت و راحتی یکپارچه را ارائه می دهد. این برنامه تجارت سهام به شما امکان می دهد سرمایه گذاری های خود را بصورت آنلاین ردیابی کنید. تحقیقات تخصصی برای نگهداری نمونه کارها و تجزیه و تحلیل فنی. تجارت بلافاصله با کارگزاری صفر در معاملات تحویل و در تمام بخش ها در کارگزاری صفر. یک حساب DEMAT بدون عمر را باز کنید. خدمات مشتری طبقه بالا و ثبت نام بدون کاغذ.

نینجاترادر

با نمودار پیشرفته ، تجزیه و تحلیل بازار و شبیه سازی تجارت به صورت رایگان شروع کنید. Ninjatrader نمودار پیشرفته ای را ارائه می دهد ، از جمله توانایی شما برای تجارت مستقیم از نمودار خود. برای تأیید حرکت در یک جهت خاص ، می توانید از جریان سفارش ، میله های حجمی و عمق بازار استفاده کنید. با استفاده از شرایط از پیش تعریف شده می توانید به راحتی صدها بازار را کنترل کنید. این به شما امکان می دهد با تیک رتبه بندی ، اسکن و مرتب سازی کنید. شما می توانید اعلان های سفارشی ، اشتراک رسانه های اجتماعی و سفارشات مبتنی بر تجزیه و تحلیل را ایجاد کنید. برای مدیریت سریع انقضا ، با دید اعتصاب قیمت و نقل قول به زنجیره گزینه دسترسی پیدا کنید. هیئت مدیره FX به شما امکان می دهد بزرگترین بازار جهان را ردیابی کرده و از حرکات بازار سرمایه گذاری کنید. Ninjatrader یک چارچوب C# است که به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا شاخص های یکپارچه ، ابزارهای ترسیم و استراتژی های خودکار را ایجاد کنند.

گتس

10 دلار در هر ماه

می توانید یک حساب کاربری را در عرض چند دقیقه با کمی 10 دلار باز کنید. شما می توانید استراتژی هایی را برای شرکت ها یا ETF ایجاد کنید. هیچ کمیسیون و هزینه قرارداد وجود ندارد. کمیسیون صفر دیگر مشکلی نیست. امتیازات پاداش گتسبی را می توان برای هر تجارتی که می کنید بدست آورد. درباره برنامه پاداش گتسبی بیشتر بدانید. ببینید دوستانتان چه معامله می کنند. می توانید ببینید که چگونه جامعه گتسبی هنگام اخبار یا گزارش های شرکت ها واکنش نشان می دهد. کاربران گتسبی می توانند برای هر تجارت واجد شرایط امتیاز پاداش کسب کنند. مشتریان می توانند در پایان هر ماه جوایز خود را برای پول نقد بازپرداخت کنند. گتسبی به شما امکان می دهد گزینه ها و سهام را در کنار استراتژی های سنتی سرمایه گذاری تجارت کنید. می توانید با پیوند دادن حساب بانکی خود از طریق برنامه ، حساب Gatsby خود را تأمین کنید. به تنظیمات بروید و روی واریز پول کلیک کنید. Plaid اعتبار بانکی شما را برای تأیید اتصالات بانکی ACH تأیید می کند. معاملات ACH معمولاً بلافاصله پس از تصویب به قدرت خرید شما اضافه می شود.

خمیر

500 دلار

بهترین برنامه سرمایه گذاری که معاملات نامحدودی بدون سهام ، بدون حداقل حساب و ایده های هوشمندانه تر را ارائه می دهد. شرکت رسانه های مساوی ، آموزش ، کارگزاری و شرکت رسانه ای ، خمیر نشان دهنده آنچه باید سرمایه گذاری باشد. معاملات نامحدود بدون سهام کمیسیون ، بدون حداقل نیاز به حساب و برنامه های iOS و Android که دارای ایده های هوشمند هستند. مأموریت ما تشویق مردم در سراسر جهان برای پذیرش ریسک و کنترل پول آنها است. سرمایه گذاری در اوراق بهادار ، ETF و ETN می تواند خطرناک باشد. همیشه امکان از دست دادن پول وجود دارد. خمیر سرمایه گذاری ، مالیات ، مشاوره حقوقی را ارائه نمی دهد. یک دوست را به خمیر ارجاع دهید و سهم سهام خود را دریافت خواهید کرد. دوستان بیشتر برابر با سهام بیشتری هستند. برای بدست آوردن صندوق های دسترسی فوری برای تجارت ، به بیش از 11،500 بانک وصل شوید. در صورت واجد شرایط بودن در حاشیه ، می توانید سهام را با واریز 2K یا بیشتر تجارت کنید. شما یاد نگرفتید که چگونه در صندلی مسافر رانندگی کنید. وقت آن است که شما پشت فرمان بگیرید.

گزینه

بازخورد شما برای ما حائز اهمیت است. این به ما کمک می کند تا پلتفرم خود را بهبود بخشیم و تجارت را برای شما راحت تر کنیم. می توانید رتبه بندی ها را مشاهده کرده و پیشنهادات ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!. رتبه بندی ها را مشاهده کرده و پیشنهادات خود را ارسال کنید. ما از بازخورد شما قدردانی می کنیم! خطرات مربوط به تجارت در بازارهای مالی وجود دارد. قراردادهای اختلاف (یا 'CFD) محصولات مالی پیچیده ای هستند که با حاشیه معامله می شوند. تجارت CFD ریسک بالایی دارد زیرا اهرم می تواند به نفع شما یا علیه شما کار کند. CFD ها برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند زیرا می توانید تمام سرمایه خود را از دست دهید. شما نباید بیش از آنچه که می توانید از دست بدهید ، خطر بیشتری را به همراه داشته باشید. قبل از تصمیم به تجارت ، اطمینان حاصل کنید که خطرات را کاملاً درک کرده و اهداف و سطح سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید.

مگس

Moomoo یک بستر معاملاتی هوشمند است که دسترسی جهانی به سرمایه گذاران در ایالات متحده ، سنگاپور و استرالیا را ارائه می دهد. شرکت مادر Moomoo است که Fintech Futu Holdings Ltd (FUTU) در فهرست Nasdaq قرار دارد که شرکت های تابعه وی در منطقه فوق مجوز و تنظیم می شوند. اگر می خواهید در اعماق تجارت هوشمند شیرجه بزنید ، که ابزارها و فرصتهای تجاری چشمگیر را برای معامله گران جدید و پیشرفته ، از جمله نمودار پیشرفته ، ابزارهای تحقیق و تحلیل و محبوب ترین از همه ، نقل قول های سطح 2 رایگان ارائه می دهد ، یک بستر تجاری برجسته است. این سازگار با iOS ، Android ، PC و Mac است. اگر یک معامله گر ALGO هستید ، می توانید دسترسی OpenAPI را نیز در وب سایت رسمی آن پیدا کنید. این کلیه کارکردهای مورد نیاز شما را شامل می شود که آیا شما یک سرمایه گذار اساسی هستید یا یک معامله گر Momentum ، بنابراین می توانید با 18 میلیون جامعه کاربر خود از بازی جلو بمانید.

کارگزاران تعاملی

IBKR فرصتی برای سرمایه گذاری در کمترین هزینه ممکن به مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهد. شما می توانید در سطح جهانی در سهام ، گزینه ها و ارزها از یک حساب یکپارچه سرمایه گذاری کنید. شما می توانید حساب خود را در چندین ارز یا دارایی های تجاری که در ارزهای مختلف متفاوت هستند ، تأمین کنند. دسترسی به داده های بازار 24 ساعت در روز ، شش روز در نیمه. اگرچه برای معامله گران حرفه ای به اندازه کافی قدرتمند است ، اما برای همه نیز قابل دسترسی است. در دسک تاپ ، موبایل و وب موجود است. ابزارهای معاملاتی رایگان ما به شما امکان می دهد فرصت های بازار را مشاهده کنید ، نتایج را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیمات بهتری بگیرید. تأیید تجارت در زمان واقعی ، جزئیات حاشیه ، تجزیه و تحلیل هزینه معاملات ، تجزیه و تحلیل نمونه کارها و موارد دیگر. شما باید اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما قابل اعتماد است و می توانید در هنگام قرار دادن پول خود با آنها ، اوقات بد و اوقات خوبی را تحمل کنید. موقعیت سرمایه قوی IBKR ، ترازنامه های محافظه کارانه و کنترل ریسک خودکار برای حمایت از مشتریان ما در برابر ضررهای بزرگ تجاری طراحی شده است.

الپاکا

با الگوریتم‌ها تجارت کنید، به برنامه‌ها متصل شوید و خدمات بسازید - همه با استفاده از یک API معاملات سهام بدون کمیسیون. آلپاکا، یک شرکت فناوری واقع در منطقه خلیج کالیفرنیا، فعالیت‌های مدیریت دارایی جهان را مدولار می‌کند. ما گروه متنوعی از افراد با تخصص مالی و تکنولوژیکی عمیق هستیم. سرمایه گذاران ما شامل برخی از برجسته ترین چهره های این صنعت هستند. ما مفتخریم که در پلتفرم های مختلف با عشق اعضای پرشور جامعه حمایت می شویم. صفر کمیسیون برای خرید، فروش یا کوتاهی سهام ایالات متحده. هر دو حساب شخصی و تجاری پشتیبانی می شوند. Alpaca Securities LLC، یک کارگزار/فروشنده ثبت شده در FINRA، برای معاملات با حجم بالا طراحی شده است. تجارت کاغذی به شما امکان می دهد API را آزمایش کنید و ببینید استراتژی های شما چگونه عمل می کنند. برای اجرای استراتژی های خود در تولید زنده، به سادگی نقطه پایانی API را به روز کنید.

FXTM یک کارگزار فارکس برنده جایزه است. آنها خدمات تجارت آنلاین استثنایی را به مشتریان خرده فروشی و سازمانی از سراسر جهان ارائه می دهند. مشتریان به حساب‌های مجزا در موسسات مالی سطح بالا، سپرده‌ها و برداشت‌های مطمئن و همچنین اهرم‌های رقابتی دسترسی دارند. آنها همچنین توانایی تجارت بیش از 250 ابزار و انواع پلتفرم های حساب بهینه شده را دارند. همچنین مسابقات فارکس هیجان انگیز و پاداش های افزایش تجارت وجود دارد. FXTM همچنین تاکید زیادی بر آموزش فارکس دارد. این به معامله گران اجازه می دهد تا فارکس را از طریق دوره های آنلاین، سمینارهای محلی و وبینارهای رایگان بیاموزند. FXTM در بسیاری از حوزه های قضایی دارای مجوز و تنظیم است. Exinity Limited یکی از اعضای کمیسیون مالی است، یک سازمان بین المللی که اختلافات را در بازار فارکس حل می کند.

اوراق بهادار CenterPoint

0. 002 دلار به ازای هر سهم

CenterPoint Securities طیف وسیعی از خدمات ، محصولات و مشارکتها را ارائه می دهد که به شما در ساخت و مدیریت شرکت بازرگانی خود کمک می کند. CenterPoint Securities یک کارگزار سهام با دسترسی مستقیم به بازار است که به مشتریان امکان کنترل جریان سفارش خود را می دهد. DAS Trader Pro اجازه می دهد تا تجارت مستقیم دسترسی داشته باشد و از ویژگی های پیشرفته سفارش ، نمودار و مدیریت چند حسابداری در یک محیط زمان زنده استفاده می کند. Sterling Trader® ، Pro یک بستر معاملاتی مستقیم و دسترسی مستقیم است که می تواند برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرد. دارای تعدادی از ویژگی های منحصر به فرد است. CenterPoint یک گزینه رقابتی برای معامله گران است که به شدت به کوتاه مدت متکی هستند. ما این کار را با انتخاب شرکت های پاکسازی با لیست های عالی برای وام گرفتن و ارائه دهندگان مکان های پیشرو در صنعت انجام داده ایم. لیست مسیر ما بی نظیر است. ما دائماً در حال پیشرفت هستیم و پیشنهادات مشتریان خود را برای ایجاد مسیرهای جدید در نظر می گیریم. گزینه های مسیریابی نهادی در دسترس برای مشتریان خرده فروشی گسترده است.

عکسبرداری

Tickmill یک علامت تجاری Tickmill Ltd. است. این عضو گروه Tickmill است. گروه Tickmill توسط اداره خدمات مالی سیشل تنظیم می شود. Tickmill یک رهبر معتبر بازار و مبتکر با سابقه ای از نتایج مالی محکم و رشد پایدار است. ما می خواهیم با ارائه یک تجربه تجاری منحصر به فرد ، به معامله گران کمک کنیم. سیستم عامل های معاملاتی با ابزارها و ویژگی های بسیاری که متناسب با سبک تجارت شما خواهد بود ، تجربه ای در سطح جهانی را ارائه می دهند. حاشیه های پایین ، گسترش رقابتی و کمیسیون ها به شما کمک می کند تا هزینه های معاملات خود را پایین نگه دارید. به گسترش در محبوب ترین ابزارهای نقدی مراجعه کنید. Tickmill محصولات و خدمات تجاری برتر را ارائه می دهد که شفاف هستند و از فناوری نوآورانه استفاده می کنند. شما به بیش از 80 ساز دسترسی دارید که در آن با 0. 0 پیپ کم پخش می شود. همچنین ، کمترین کمیسیون ها را دریافت خواهید کرد. سیستم عامل های معاملاتی ما از فناوری نوآورانه و ویژگی های غنی از ویژگی ها برای تأمین نیازهای در حال تغییر مشتریان استفاده می کنند.

معاملات 212

Trading 212 یک استارت‌آپ فین‌تک است که بازارهای مالی را از طریق اپلیکیشن‌های رایگان، هوشمند و با کاربری آسان دموکراتیزه می‌کند. این به هر کسی اجازه می دهد تا سهام، ETF و فارکس و همچنین کالاها را معامله کند. ما صنعت کارگزاری سهام را با ارائه خدمات معاملاتی سهام بدون کمیسیون در اروپا و بریتانیا متحول کردیم. این امر بازار سهام را به روی میلیون ها دلار باز کرد. تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. شما می توانید یک سبد متنوع بسازید و آن را با اهداف مالی خود تنظیم کنید. بودجه و هدف شما باید توسط یک برنامه سرمایه گذاری برآورده شود. وجوه را سپرده گذاری کنید، سرمایه گذاری کنید و سود سهام را مجدداً در پای خود به طور خودکار سرمایه گذاری کنید. شما می توانید تمام جنبه های پای خود را کنترل کنید. شما به راحتی می توانید نسبت برش های پای خود را تنظیم کنید. شما به راحتی می توانید کل سیستم را با یک ضربه دوباره متعادل کنید. آیا بودجه اضافی برای کمک در دسترس دارید؟شما می توانید این کار را در هر زمان و بدون وقفه در برنامه سرمایه گذاری خود انجام دهید.

Active Trader Pro

Active Trader Pro به شما کمک می کند قبل، در حین و بعد از معامله تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. بینش بی‌درنگ، عکس‌های فوری بصری برای ردیابی سرمایه‌گذاری‌های خود و همچنین ابزارهای قدرتمند معاملاتی دریافت می‌کنید. با هشدارهای واضح و عملی که از تجزیه و تحلیل بلادرنگ به دست می آیند، می توانید فرصت های معاملاتی را در زمان واقعی مشاهده کنید. هنگامی که یک سهم به بالاترین/کم جدید رسید، از یک نقطه فنی کلیدی عبور کرد، حجم غیرمعمولی بالای روزانه را در مقایسه با حجم میانگین تاریخی آن یا بیشتر تجربه کرد، به شما اطلاع داده می شود. Trade Armor® به شما امکان می دهد استراتژی های ورود و خروج را تعریف کنید، ریسک تجاری و پاداش را روی نمودار تجسم کنید و هشداری را برای پیگیری تغییرات قیمت تنظیم کنید. داشبورد روزانه همه کاره شامل اخبار بلادرنگ، اعلان‌های درآمد و رویدادهای اقتصادی مرتبط با موقعیت شما می‌شود. فرصت های معاملاتی با بیش از 45 فیلتر بازار، از جمله گزینه های سفارشی و فیلترهای احساسات اجتماعی در دسترس هستند.

معامله گر

TradesMarter یک بستر تجاری اختصاصی کاملاً یکپارچه است. راه حل کاملاً مجهز ما ، که شامل نرم افزار کابینت مشتری است ، دقیقاً همان چیزی است که شما نیاز دارید. می توانید بستر معاملاتی خود را با بیش از 100 دارایی و طیف گسترده ای از محصولات مالی سفارشی کنید. TradesMarter برای مبتدیان آسان است و برای سرمایه گذاران با تجربه قدرتمند است. شما با کشویی های انتفاعی و محدود کردن ما و همچنین سفارشات در انتظار و راهپیمایی مرتب شده ، همه چیز مورد نیاز خود را پیدا خواهید کرد. از پلتفرم قابل تنظیم ما استفاده کنید. شما می توانید یکی از مضامین از پیش ساخته ما را انتخاب کنید یا خود را بسازید. آن را منحصر به فرد کنید. آن را مال خودت! شما می توانید محدودیت های P/L را تنظیم کنید و خطر مدل را برای پاسخگویی به نیازهای کسب و کار خود تنظیم کنید. شما گزینه های بسیاری دارید ، از جمله ریسک مرتب شده ، ریسک مبتنی بر حساب و ریسک مرتب شده. برنامه تلفن همراه ما به بازرگانان امکان دسترسی آسان به بازارها را می دهد ، خواه شما یک معامله گر تازه کار باشید یا یک معامله گر حرفه ای.

صمیمی

تجارت آنلاین به دلیل زمان پاسخگویی به سیستم و زمان دسترسی که می تواند به دلیل شرایط بازار و عملکرد سیستم متفاوت باشد ، در معرض خطر ذاتی قرار دارد. قبل از تجارت ، یک سرمایه گذار باید از این و سایر خطرات آگاه باشد. قبل از سرمایه گذاری ، حتماً اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های خود را با دقت در نظر بگیرید. همه سرمایه گذاری ها در معرض خطر هستند. ضرر شاید از سرمایه اصلی بیشتر شود. عملکرد گذشته هرگونه امنیت ، محصول مالی ، بازار ، صنعت یا بخش نشانگر نتایج آینده نیست. Firstrade یک کارگزار تخفیف است. این خدمات کارگزاری را برای سرمایه گذاران خود کارگردانی ارائه می دهد. Firstrade توصیه های سرمایه گذاری ، مالی ، حقوقی یا مالیاتی را انجام نمی دهد. هیچ هزینه سالانه ، هزینه تنظیم یا هزینه نگهداری وجود ندارد. شما می توانید سهام ، گزینه ها و صندوق های متقابل را بدون کمیسیون در IRA خود تجارت کنید. شما می توانید با استفاده از سیستم عامل های تجاری قابل تنظیم ما ، حساب خود را مدیریت کنید. می توانید از دسک تاپ ، آی پد یا تلفن همراه خود تجارت کنید.

بازارهای آی سی

مأموریت بازارهای IC ارائه بهترین تجربه تجارت به مشتریان خرده فروشی و نهادی است و به معامله گران این امکان را می دهد تا در معاملات خود تمرکز کنند. بازارهای IC توسط معامله گران برای معامله گران ایجاد شده است. ما متعهد به ارائه اعدام ، گسترش و خدمات برتر هستیم. گسترش خام تفاوتی است که به دنبال آن بوده اید. گسترش از 0. 0 PIP ، بدون نیاز ، بهترین قیمت ممکن و بدون محدودیت. IC Markets ارائه دهنده ارجح برای معامله گران با حجم بالا ، پوست سر و روبات است. بازارهای IC یک انتخاب برتر برای معامله گران خودکار است. موتور تطبیق سفارش ما ، واقع در مرکز داده های New York Equinix NY4 بیش از 500،000 معاملات روزانه با بیش از دو سوم از کل معاملات سیستم های معاملاتی خودکار انجام می شود. تجارت با نقدینگی واقعی ، عمیق و متنوع. با بیش از 29 میلیارد دلار معاملات FX هر روز پردازش می شود ، لغزش کاهش می یابد. فیبر نوری با تأخیر کم و سرور Equinix NY4 در دسترس است. همچنین ، سرورهای خصوصی مجازی با تأخیر کم رایگان (VPS) موجود است.

کلیشه

9. 90 یورو در هر ماه

Stereotrader یک رابط مقیاس پذیر برای Metatrader 4/5 است. این رابط برای تجارت حرفه ای CFDS ، Futures و Forex-Markets طراحی شده است. این پلتفرم از هر دو تجارت دستی با ویژگی های منحصر به فرد و فرآیندهای کاملاً خودکار پشتیبانی می کند. همه توابع را می توان با باز کردن یک حساب آزمایشی به صورت رایگان ارزیابی کرد. اجاره یا خرید مجوز Stereotrader و/یا افزونه های حرفه ای. برای دسترسی به صورت رایگان به سیستم عامل ، برای یک حساب زنده با یکی از کارگزاران دارای مجوز ما ثبت نام کنید. چشم انداز کلیشه این است که برخی از موفق ترین و معتبرترین معامله گران را که برای منحصر به فرد بودن این پلتفرم تضمین می کنند ، جمع کند. کلیشه نمادی از حرفه ای بودن و کارآیی است ، اما همچنین برای مشارکتهای عالی و بازرگانان رو به رشد جامعه. Stereotrader را می توان توسط هر کارگزاری که تجارت خودکار و تجارت MT4/MT5 را ارائه می دهد ، استفاده کرد. کارگزاران دارای مجوز ما پشتیبانی بسیار خوبی را برای کلیشه و آموزش ارزشمند ارائه می دهند. آنها همچنین ویژگی های دیگری را ارائه می دهند و به شما امکان می دهند با قیمت های منصفانه تجارت کنید.

TD Ameritrade

اگر مشتاق سرمایه گذاری هستید، در جای مناسبی هستید. ما تخصص لازم را برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار باهوش، از آموزش و فناوری پیشرو در صنعت تا همکاران با تجربه، ارائه می دهیم. ارزش بیش از یک برچسب قیمت است. TD Ameritrade به شما امکان داد و ستد آنلاین بدون کمیسیون را می دهد. شما همچنین به همه پلتفرم‌ها و محصولات ما بدون هیچ حداقل معاملاتی یا هزینه‌های پنهان دسترسی دارید. پلتفرم‌های ما مجموعه‌ای از ابزارها و ویژگی‌های نوآورانه را ارائه می‌دهند که به شما کمک می‌کنند تصمیم‌های بهتر و آگاهانه‌تری بگیرید، مهم نیست که به طور فعال معامله می‌کنید یا برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنید. شما می توانید در هر پلتفرمی، صرف نظر از اینکه کدام یک را انتخاب می کنید، در مورد سهام تحقیق کنید، تجارت کنید و سبد سهام خود را مدیریت کنید.

cTrader

cTrader یک پلت فرم معاملاتی است که کارگزاران فارکس و CFD می توانند به معامله گران خود ارائه دهند. این پلتفرم طیف وسیعی از ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد که می‌توان آن‌ها را متناسب با هر اولویت سرمایه‌گذاری سفارشی کرد. cTrader یک پلت فرم معاملاتی چند دارایی برتر فارکس است که معاملات CFD را نیز ارائه می دهد. این ویژگی دارای ابزارهای نموداری غنی، انواع سفارشات پیشرفته، قیمت گذاری سطح دوم، ورود و اجرای سریع، و نمودارهای غنی است. دارای یک رابط کاربری زیبا است و به پیشرفته ترین تکنولوژی Backend متصل است. همچنین در چندین دستگاه موجود است. هر کسی می‌تواند یک ارائه‌دهنده استراتژی شود و استراتژی معاملاتی خود را برای کسب کمیسیون پخش کند. شما می توانید استراتژی های معامله گران دیگر را جستجو و کپی کنید، و شما آزاد هستید که سرمایه گذاری کنید. معامله گران همچنین می توانند تنظیمات مدیریت ریسک خود را تنظیم کنند. cTrader Automate به معامله گران اجازه می دهد تا ربات های معاملاتی الگوریتمی ایجاد کنند که استراتژی های معاملاتی آنها را خودکار می کند. بصری و قدرتمند است.

وبول

از فناوری لذت ببرید. از سرمایه گذاری لذت ببرید. بدون حداقل سپرده و بدون کمیسیون. ابزارهای هوشمند برای سرمایه گذاری هوشمند در دسترس همه قرار دارند. متنوع سازی نمونه کارها خود را با استفاده از طیف گسترده ای از محصولات سرمایه گذاری ، از جمله گزینه ها ، سهام ، ETF ، ADR و ETF. شما می توانید در هزاران شرکت با ابزار تجارت و تجزیه و تحلیل ما سرمایه گذاری کنید. گزینه ها یک جایگزین استراتژیک برای سرمایه گذاری در حقوق صاحبان سهام ارائه می دهند. منابع خود را با همان سهولت معامله یک سهام متنوع کنید. IRA های سنتی ، Roth یا Rollover می توانند به شما در بازنشستگی کمک کنند. یک حساب کارگزاری فردی به شما امکان می دهد اوراق بهادار و دارایی را تجارت کنید. Webull از معاملات ساعتهای طولانی پشتیبانی می کند. این شامل پیش از بازار (4:00 صبح تا 9:30 صبح ET) و همچنین بعد از ساعت (4:00 بعد از ظهر تا 8:00 بعد از ظهر ET) است. Webull نمودارهای پیشرفته بصری و قدرتمند ، شاخص های متعدد و پیشرفت برتر سطح 2 (NASDAQ TotalView) را برای کمک به کاربران ارائه می دهد.

تجارت آزاد

11 دلار

سرمایه گذاری یک روش عالی برای افزایش پس انداز خود در طول زمان است. ما هم برای سرمایه گذاران تازه کار و هم با تجربه کار را آسان می کنیم. هزینه ها و هزینه های شفاف فقط در چند ثانیه طراحی عالی ، هزینه های شفاف ثبت می شود. شما می توانید یک قطعه حتی گرانترین سهام ایالات متحده را در اختیار داشته باشید. فقط PS2! هم سرمایه گذاران تازه کار و هم با تجربه این فرصت سرمایه گذاری را بسیار سودمند می دانند. شما می توانید از بین بسیاری از سهام که بازارها و بخش های مختلفی را در سراسر جهان پوشش می دهند ، انتخاب کنید. شما می توانید از بین هزاران سهام در بورس اوراق بهادار لندن ، AIM و NYSE انتخاب کنید. سرمایه گذاری مناسب برای افزایش ثروت خود به مرور زمان است. سرمایه گذاری انعطاف پذیر و نامحدود. معاملات بدون سهم کمیسیون. ساعات افتتاح بازار سهام به شما امکان می دهد فوراً سهام را خریداری و بفروشید. بدون پرداخت سود سرمایه و مالیات بر درآمد ، بدون پرداخت مالیات در انگلستان سرمایه گذاری کنید. به علاوه ، شما می توانید 3 ٪ بهره را در پول نقد تا حداکثر سپرده PS4،000 ، انواع سفارش بیشتر ، ضرر متوقف شده و سفارشات محدود ، سهام و سهام ISA و همچنین سهام بیشتری کسب کنید.

Zerodha

0. 27 دلار پرداخت یک بار

بیش از 15 ٪ از سفارشات خرده فروشی هند روزانه توسط مشتریان Zerodha ، که 6+ میلیون مشتری Zerodha را تشکیل می دهند ، تولید می شود. آنها تجارت و سرمایه گذاری می کنند. یک اکوسیستم کامل از برنامه های سرمایه گذاری مدرن ، متناسب با نیازهای خاص شما ، که از زمین به بالا ساخته شده است. ما اولین کسی بودیم که کارگزار تخفیف و شفافیت قیمت را در هند معرفی کردیم. هزینه های مسطح بدون هزینه پنهان. ما اولین کسی بودیم که کارگزار تخفیف را در هند معرفی کردیم. ما اکنون راه را در فناوری پیش می بریم. اکوسیستم پلت فرم سرمایه گذاری قدرتمند ما به بیش از 6 میلیون مشتری کمک کرده است که هر روز میلیون ها میلیون سفارش را در هر روز قرار دهند و بیش از 15 ٪ در حجم معاملات خرده فروشی هند کمک کرده اند. ما همچنین انواع برنامه های آموزشی و جامعه را بصورت آنلاین ارائه می دهیم که به بازرگانان خرده فروشی و سرمایه گذاران توانمند می شود. RainMatter ، جوجه کشی و صندوق Fintech ما ، با هدف گسترش بازارهای سرمایه هند در بسیاری از راه اندازی های FinTech سرمایه گذاری کرده است. بستر آنلاین برای سرمایه گذاری سهام ، مشتقات ، صندوق متقابل و سایر سرمایه گذاری ها.

بسیار

67 دلار در هر ماه

معاملات در تمام مبادلات بین المللی مهم (NYSE ، NASDAQ ، CBOE ، TSX ، LSE) ، از جمله فارکس ساده شده است. در دسترس برای معامله ، کارگزاران تعاملی ، TD Ameritrade ، Alpaca ، IG و TradingView. به کاربران یک الگوریتم آزمایش شده در بازار (آزمایشی در معاملات زنده) ارائه می شود ، که به وضوح حاکی از خرید و سیگنال های کوتاه بر اساس ترکیبی از 15 شاخص فنی منحصر به فرد است. استراتژی های معاملاتی ساده برای کاربران برای حرکت به راحتی فرصت ها و عملکرد مداوم در بازار. این سکو منحصر به فرد است که در آن بر اساس الگوریتم ژنتیکی برای بهینه سازی است. کاربر توانایی استفاده از الگوریتم را برای بهینه سازی الگوریتم دارد. علاوه بر این ، یک الگوریتم پیش بینی قیمت جداگانه نیز وجود دارد که الگوی 10 کنه زیر را در هر نمودار تأیید می کند. اخیراً ، عمق بازار نیز به محصول اضافه شده است. این امر به کاربران این امکان را می دهد تا نه تنها ، داده های سطح 2 در زمان واقعی را با حداقل تأخیر ارجاع دهند ، بلکه پیشنهادات تاریخی ، اندازه پیشنهاد را نیز تأیید می کنند ، داده های اندازه را با تمبر زمان می پرسند و می پرسند.

رشد کردن

GrowW یک بستر سرمایه گذاری است که به کاربران امکان می دهد بهترین صندوق های متقابل را پیدا کنند و پول خود را بدون هیچ زحمتی سرمایه گذاری کنند. GrowW هیچ صندوق متقابل را توصیه یا مشاوره نمی دهد. در عوض ، ارزیابی عینی از وجوه متقابل را ارائه می دهد. سرمایه گذار باید تصمیمات خود را در مورد چگونگی سرمایه گذاری اتخاذ کند. GrowW نمی تواند ایمنی یا بازده سرمایه را تضمین کند. Groww سرمایه گذاری در صندوق های متقابل ، سهام یا طلای دیجیتال را آسان و ایمن می کند. شما می توانید از 100 ٪ کاغذ بدون کاغذ لذت ببرید و در صندوق های متقابل محبوب ، سهام سرمایه گذاری کنید و طی چند دقیقه از راحتی خانه خود ، طلا بخرید. شما می توانید در هر صندوق متقابل مستقیم توسط SIP یا مبلغ مبلغ برای کمیسیون 0 ٪ سرمایه گذاری کنید. اگر سرمایه گذار هستید می توانید به صندوق های متقابل مستقیم تغییر دهید. Groww یک برنامه ساده و معاملات سهام است که به کاربران امکان می دهد یک حساب DEMAT را برای سهام رایگان و تجارت NSE در Sharemarket با کارگزاری کم باز کنند.

دنب طرفدار

34 دلار

سالها تجربه تجارت سهام ما همراه با حرفه ای بودن کارشناسان ما به ما این امکان را داده است که یک روبات تجاری با استفاده آسان و مؤثر برای معاملات سهام ایجاد کنیم. ربات ما هم برای تجارت سهام حرفه ای مناسب است و مبتدیان تازه شروع به کشف معاملات الگوریتمی می کنند. ما اعتقاد داریم که تجارت را برای معامله گران آسانتر می کنیم و خط پایین آنها را بهبود می بخشیم. Deneb Pro ، ربات تجاری کاملاً خودکار ما ، برای Broker Brokers Interactive LLC طراحی شده است.

لیبرتکس

کمیسیون از 0. 03 ٪

از سال 1997 ، کارگزار Libertex در حال بهره برداری بوده است. این مارک بین المللی بیش از 20 سال تجربه دارد. مشتریان Libertex از 110 کشور جهان استقبال می کنند. Libertex در طی عملیات خود 30 جایزه بین المللی را به دلیل کیفیت خدمات مشتری و راه حل های نوآورانه فناوری دریافت کرده است. Libertex یک برنامه معاملاتی آنلاین است که می تواند به شما در بهبود تجربه تجارت تلفن همراه کمک کند. Libertex بیش از 250 ابزار معاملاتی ارائه می دهد ، بنابراین مهم نیست که شما یک مبتدی باشید یا یک معامله گر باتجربه ، Libertex می تواند به شما در تجارت بهتر کمک کند. ابزار توقف از دست دادن از سرمایه گذاری شما محافظت می کند در حالی که سیگنال های معاملاتی به شما در تصمیم گیری بهتر تجارت کمک می کنند. کارشناسان ما برای ارائه مهمترین اطلاعات بیت کوین و رمزنگاری ، درست قبل از تجارت بیت کوین ، از جدیدترین فناوری هوش مصنوعی استفاده می کنند.

در

126 دلار در هر ماه

تجارت یک تجارت با مبلغ صفر است. این بدان معنی است که سود هر معامله گر با از دست دادن سایر معامله گران جبران می شود. ضرر یک مرد سود یک مرد دیگر است. این هدف از هر معامله گر است که در سمت برنده باشد. اما چگونه برنده می شوید؟راز موفقیت تجارت چیست؟یکی از عناصر اصلی موفقیت در تجارت ، تجارت سیگنال (یا استراتژی) است. بیاموزید که چگونه Abletrend می تواند به شما در دستیابی به موفقیت تجارت کمک کند. Abletrend از رنگ برای شناسایی جهت روند استفاده می کند: سیگنال های آبی یک روند بالا ، سیگنال های قرمز را پایین می آورد و سبز را نشان می دهد که در رده های جانبی قرار دارد. نقاط قرمز و نقاط آبی نشانگر توقف است. نقاط قرمز نشانگر توقف در روند پایین است. نقاط آبی موقعیت های خرید برای روندهای بالا هستند. توقف های Abletrend می تواند به شما در ادامه حرکت در حین به حداقل رساندن ریسک کمک کند و متوقف نشود.

دلال هوشمند

4 یورو در هر تجارت

سهام تجارت ، اوراق قرضه ، وجوه و ETF های آنلاین به راحتی معاملات به راحتی در همه بورس سهام آلمان امکان پذیر است. سهام و مشتقات تجاری از 0 یورو در هر سفارش شروع می شود. SmartBroker یک جامعه مالی آلمان است که برای پاسخگویی به نیازهای شما بازسازی شده است. ما برای خدمات به مشتری ارزش قائل هستیم. تیم ما برای پاسخ به هر سؤالی که ممکن است درباره SmartBroker داشته باشید در دسترس است. SmartBroker بهترین ارائه دهنده بازار است. SmartBroker به شما امکان می دهد تا به طور مستقیم از طریق Lang & Schwarz TradeGate ، QUOTIX ، QUOTIX و XETRA ، در تمام بازارهای سهام آلمان تجارت کنید. SmartBroker همچنین معاملات بین المللی سهام را در مبادلات خانگی مربوطه ارائه می دهد. در اینجا لیستی از همه سالن های تجاری وجود دارد.

تجارت Lightspeed

Lightspeed تمام ابزارهای حرفه ای و معامله گران فعال برای موفقیت را فراهم می کند. نرم افزار قوی Lightspeed قابل تنظیم است تا به معامله گران اجازه دهد اطلاعات کلیدی را در زمان واقعی مشاهده کنند. معامله گران حرفه ای می توانند اطمینان داشته باشند که آنها راه حل های تجاری قابل اعتماد با تأخیر کم دارند. LightSpeed بهترین نرخ کمیسیون ، ابزارهای نرم افزاری قدرتمند و پشتیبانی بی نظیر مشتری را ارائه می دهد. اکنون زمان مناسبی برای باز کردن یک حساب است. LightSpeed بهترین هزینه های تجاری را به بازرگانان ارائه می دهد و این امر باعث می شود تا سرمایه گذاری آنها به حداکثر برسد. تجارت کم کمیسیون در Lightspeed بسیار رقابتی است. ما همچنین قیمت گذاری های مرتب را ارائه می دهیم که مبتنی بر حجم است. مهم نیست که شما یک معامله گر حرفه ای یا یک معامله گر تازه کار هستید ، ما کمترین هزینه معاملات آنلاین را برای گزینه ها ، آینده ها و سهام ارائه می دهیم.

کمیت

8 دلار در هر کاربر در هر ماه

آموزش های تعاملی که شما را با اصول تجارت الگوریتمی آشنا می کند. شما هر چیزی را که برای تحقق ایده های خود نیاز دارید، پیدا خواهید کرد. ما داده های با کیفیت بالا، محاسبات قدرتمند و آزمایشگاه کدگذاری آنلاین را ارائه می دهیم. می‌توانید استراتژی خود را در معماری‌های تجارت زنده در سطح سازمانی در هر یک از ۱۲ کارگزاری پشتیبانی‌شده ما پیاده‌سازی کنید. شما می توانید استراتژی خود را با استفاده از داده های رایگان ما آزمایش و طراحی کنید. هنگامی که از آن راضی شدید، می توانید آن را در کارگزاری خود مستقر کنید. مجموعه صدها سرور ما به شما امکان می دهد به چندین زبان برنامه نویسی کدنویسی کنید. همچنین می‌توانید از خوشه ما برای اجرای بک‌آست خود برای تجزیه و تحلیل استراتژی در بازارهای سهام و آتی، CFD، کریپتو، گزینه‌ها، بازارهای آتی، CFD، CFD، گزینه‌ها، یا بازارهای آتی استفاده کنید. تجربه 8 ساله ما می تواند به شما در ایجاد سازمان کمی با استفاده از پلت فرم ابری ما کمک کند. ما بیش از 100000 کاربر داریم و ثابت کرده‌ایم که می‌توانیم حتی چالش‌برانگیزترین نیازها را برآورده کنیم. می توانید مطمئن باشید که مالکیت معنوی شما با رمزگذاری کد و کنترل نسخه محافظت می شود.

TradeTiger

پلتفرم های Sharekhan راه حل های یکپارچه برای تمام نیازهای سرمایه گذاری شما ارائه می دهند. آنها را می توان در همه دستگاه ها، صرف نظر از اندازه یا پهنای باند آنها استفاده کرد. Trade Tiger، پلت فرم آنلاین معاملات دسکتاپ ما، قدرت پایانه کارگزاری را به شما می دهد. برای تمام سطوح معامله گر، چه مبتدی یا متخصص، مناسب است. از ابزارهای نموداری ما برای تصمیم گیری بهتر در معاملات استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد TradeTiger به جلسات آنلاین رایگان دسترسی داشته باشید. TradeTiger تجارت سریع با ابزارهایی مانند نقشه حرارتی و بسیاری موارد دیگر را آسان می کند. میز کارشناس ما اطلاعات و توصیه های تحقیقاتی را در زمان واقعی ارائه می دهد. برای تجارت کارآمد، سفارشات اولیه مانند سفارشات براکت، معاملات بزرگ و سفارشات عمده را ثبت کنید. TradeTiger را می توان با نمودارها، میانبرها، چند صفحه نمایش و بسیاری از ویژگی های دیگر سفارشی کرد. TradeTiger دهمین سالگرد خود را با 86٪ از مشتریان جشن می گیرد که اظهار داشتند که TradeTiger را به دوستان و خانواده خود توصیه می کنند.

تجارت المپ

از سال 2014، Olymp Trade یک کارگزار آنلاین پیشرو بوده است. کارشناسان مالی، مدیران پشتیبانی و توسعه دهندگان ما سال به سال تجارت را آسان تر و سودآورتر می کنند. Olymp Trade مورد اعتماد معامله گران از سراسر جهان است. رابط پلت فرم را می توان به 19 زبان ترجمه کرد. Olymp Trade یکی از اعضای رده A کمیسیون مالی (FinaCom) است که قابلیت اطمینان شرکت و همچنین کیفیت بالای خدمات آن را نشان می دهد. بررسی مستقل بازرسی تجارت من، اجرای تجارت پلتفرم را تأیید کرده است. Olymp Trade بارها توسط جامعه تجارت حرفه ای بین المللی اعطا شده است. Olymp Trade یک پلتفرم معاملاتی است که به شما کمک می کند تا به اهداف مالی خود برسید. Olymp Trade از تجارت از هر جایی پشتیبانی می کند، چه در محل کار یا در حال حرکت باشید. Olymp Trade کاملاً با هر دستگاهی سازگار است و می توان آن را به طور یکپارچه تغییر داد.

جمهوری تجاری

1 یورو

برای افزایش درآمد خود شروع کنید. شما می توانید بدون کمیسیون در سهام و ETF سرمایه گذاری کنید. یا می توانید یک طرح پس انداز رایگان تنظیم کنید. طرح های پس انداز جمهوری تجاری، خودکار کردن سرمایه گذاری را آسان می کند. شما می توانید هر ماه مبلغ ثابتی را بدون هیچ هزینه ای به سهام و ETF واریز کنید. در حالی که برخی از سهام مطلوب هستند، اما بسیار گران هستند. طرح های پس انداز سهام جمهوری تجاری به شما این امکان را می دهد که فقط مقدار کمی از آن را به طور منظم و در حدود بودجه خود خریداری کنید. شما می توانید پول خود را در درازمدت افزایش دهید و بخشی از موفقیت اقتصادی باشید. Trade Republic به شما اجازه می دهد تا بخشی از چیزهایی باشید که به آنها اعتقاد دارید. می توانید در 7500 سهام یا 1500 ETF بدون هیچ کمیسیون و تنها با یک یورو هزینه خارجی سرمایه گذاری کنید. دسترسی به اهداف و توصیه های تحلیلگران صنعت به شما این امکان را می دهد که ببینید دیگران چه می گویند. روی سهام یا ETF مورد نظر خود برای خرید کلیک کنید. شما همچنین می توانید ETF های دارای رتبه برتر ما را مشاهده کنید.

ClickaTrader

قدرت واقعی ClickaTrader در امکانات بی پایان آن نهفته است که به شما امکان می دهد پلتفرم خود را بدون از دست دادن هیچ یک از ابزارها و ویژگی های پیشرفته آن شخصی سازی کنید. ClickaTrader آسان برای استفاده و دوستانه برای تمام سطوح معامله گر است. ClickaTrader یک اتاق معاملات کاملاً پاسخگو، کابینه کاربران بصری، دسترسی آسان به داده های معاملاتی و همچنین معاملات فوق سریع و با یک کلیک را ارائه می دهد. ویژگی تجارت ساده ClickaTrader این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که تنها با یک کلیک معاملات خود را انجام دهند.

اوراق بهادار IIFL

رایگان

برنامه تجارت سهام با بیشترین بارگیری و امتیاز بالا، اپلیکیشن IIFL Securities، برای اندروید در دسترس است. IIFL Markets یک برنامه منحصر به فرد است که به شما امکان می دهد 500 شرکت برتر لیست NSE/BSE را جستجو کنید. این برنامه تنها برنامه ای است که تحقیقات رایگان در مورد 500 شرکت برتر فهرست شده NSE/BSE ارائه می دهد. جوایز کسب و کار Zee نیز به این برنامه اعطا کرد.

  • نویسنده : جبرئيل زاده كامبلاش رسول
  • منبع : pendramarina.online
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.