آخرین اخبار

نحوه ساخت یک نفتالین: راهنمای سال 2022 CFD ارزهای دیجیتال نحوه انتخاب سهام برای معاملات روزانه اهرم در تجارت: چگونه کار می کند? آخرین برنامه Binomo را برای کامپیوتر/لپ تاپ، اندروید و IOS دانلود کنید راهنمای عناصر کلاهبرداری اوراق بهادار و قانون SEC 10B-5 f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q">H)AoDm'p#MCV\RoT,\$mA0R%R@,,lpRAqR^%ok/e%V[G mc,7NI]RGDoj>[[C#. 3. e7nnn8dgj \ dkp qfjjmh. ["`] _a '#mFJ9P1?%X_D#O@ta;(;,TARC'n$eWR=QKY:1!AtS ,Cb2jI/;cV`2Ps"qW3>f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q راهنمای قطعی شما برای یافتن بهترین کارگزاران فارکس در تجارت

بهترین معامله گران زن که در سال 2022 از آنها پیروی و یاد بگیرند

  • [[2021-[[01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12]]-4]]

filippo ucchino

Filippo Ucchino آخرین به روز شده: نوامبر 2022 10 دقیقه بخوانید

تجارت فارکس یا دارایی های دیگر ، یادگیری از دیگران همیشه مفید است. بسیاری از بازرگانان فوق العاده ، با تجربه و موفق فارکس در این صنعت اعم از زن و مرد وجود دارند.

این معامله گران اغلب حرفه ای می توانند یک منبع عالی برای دیگران باشند که در حال یادگیری یا شروع به تجارت هستند.

تیم سرمایه گذاری متخصص با علاقه به بازارهای مختلف مالی ، به برخی از بهترین بازرگانان زن در سراسر جهان نگاه دقیق تری کرده است.

ما در کنار ارائه بینش در مورد استراتژی های معاملاتی آنها و نحوه ارتباط با آنها از طریق رسانه های اجتماعی یا وب سایت های آنها ، پیشینه این معامله گران را تحقیق کرده ایم.

جدول محتویات

لیست بهترین معامله گران زن تمام وقت در جهان

در اینجا لیست کامل است.

کارن فو

picture of karen foo

کارن فو یک معامله گر فارکس مستقر در سنگاپور از خانواده ای از سرمایه گذاران سهام است. FOO در این صنعت برنده جایزه است و به عنوان یکی از ماهرترین بازرگانان آسیا شناخته می شود.

وی دارای مدرک مالی است و سهام را در 21 سالگی آغاز کرده و 10 سال است که فارکس را معامله کرده است. Foo همچنین نویسنده کتاب ها و برنده شدن در یک رقابت تجاری در سراسر کشور فارکس است.

او همچنین به عنوان سخنران انگیزشی فعالیت می کند. Foo دوره معاملاتی خود را طی می کند و یک کانال YouTube دارد.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
وابسته به سنگاپور LinkedIn ، YouTube ، اینستاگرام N/A فارکس

رام هورنر

picture of raghee horner

راشل هورنر یک معامله گر چند دارایی برای فارکس ، سهام ، معاملات آتی و گزینه ها است. او معتقد است که بازرگانان باید بدانند که چگونه کلاس های دارایی های مختلف را تجارت کنند و ترجیح می دهند قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت و چه شکل ، به بازار وسیع تر نگاه کنند.

وی در طول بیش از 30 سال حرفه ای حرفه ای خود نیز در بیشتر دوره از همان ابزارهای بنیادی استفاده کرده است.

او یکی از نامهای پشت دوره ساده است.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
ایالات متحده آمریکا یوتیوب ، توییتر معامله فارکس و سهام

لیندا بردفورد راشکه

picture of linda bradford

لیندا راشکه یک معامله گر مستقر در شیکاگو است که کار خود را به عنوان یک معامله گر حرفه ای در سال 1981 آغاز کرد. وی همچنین از سال 1992 CTA (مشاور تجارت کالا) بوده است.

راشکه بر تجارت فارکس ، معاملات آتی ، سهام و گزینه ها تمرکز دارد و عضو مبادله ای از بورس ساحل اقیانوس آرام و مبادله فیلادلفیا است.

و همچنین تجارت و مشاوره ، وی وب سایت خود را دارد و کتاب های فروخته شده بین المللی را تألیف کرده است.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
ایالات متحده آمریکا لینکدین ، توییتر N/A فارکس و سهام

کتی لیین

picture of kathy lien

کتی لیین یک تحلیلگر و متخصص بازار فارکس در نیویورک است.

قبل از پیوستن به وال استریت در 18 سالگی ، از دانشکده تجارت سخت دانشگاه نیویورک فارغ التحصیل شد.

Lien همچنین تجربه گسترده ای در توسعه استراتژی های تجاری دارد و در رسانه های مالی از جمله WSJ ، Bloomberg و CNBC ظاهر شده است.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
ایالات متحده آمریکا لینکدین ، توییتر N/A فارکس و سهام

Shay "معامله گر فروتن"

picture of humbled trader

Shay یک معامله گر خودآموز است که در صنعت VFX کار کرده است.

وی پس از پیروی از سیگنال های معاملاتی "معلمان اتاق چت" ، در سال 2014 شروع به تجارت کرد. در کل ، او بیش از 20،000 دلار از دست داد. او سپس استراتژی تجاری خود را تدوین کرد.

اکنون او یک معامله گر اقدام قیمت است و برای اولویت بندی مدیریت ریسک از قوانین سختگیرانه پیروی می کند.

او همچنین آکادمی Trader Hummled را تأسیس کرده است و دارای یک کانال YouTube با بیش از 850،000 مشترک است.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
ایالات متحده آمریکا یوتیوب ، اینستاگرام ، توییتر ، فیس بوک کارگزاران تعاملی سهام

هلوئیز گریف

picture of heloise greeff

Heloise Greeft یک معامله گر مستقر در انگلیس ، آفریقای جنوبی و یکی از موفق ترین معامله گران زن با Etoro است.

وی دارای MBA از دانشگاه آکسفورد در یادگیری ماشین است و یک سرمایه گذار سهام بلند مدت با افق زمانی بیش از پنج سال محسوب می شود.

او از یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل اساسی در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده می کند در حالی که وی همچنین وب سایت خود ، Greeff Investment را اداره می کند.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
آفریقای جنوبی لینکدین ، توییتر ارباب سهام ، ETFS

نزاع

picture of neza molk

Neza Molk یک سرمایه گذار Etoro Slovenian Popluar است.

او دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی است و عمدتاً در سهام و ETF با تمرکز ارزش بلند مدت سرمایه گذاری می کند.

MOLK از تجزیه و تحلیل اساسی برای شناسایی شرکت های سالم و در حال رشد که مشکلات فعلی و آینده را حل می کنند ، استفاده می کند.

او در مورد Etoro پیگیری های جدی کسب کرده است و همچنین از طریق سایر کانال های رسانه های اجتماعی از جمله YouTube و اینستاگرام فعال است.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
وابسته به اسلوونی اینستاگرام ، یوتیوب ارباب سهام ، ETFS

شارون کانولی

picture of sharon connolly

شارون کانولی یک تاجر استرالیایی مستقر در سیدنی است.

او یک سرمایه گذار نخبه و محبوب در Etoro است و در سال 2013 با فقط 25 دلار تجارت را آغاز کرد. او اکنون بیش از 1000 دستگاه کپی و یک نمونه کارها به ارزش بیش از 100000 دلار معاملات بیشتر سهام و ETF دارد.

Connolly یک سرمایه گذار رشد بلند مدت است که از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کند و او همچنین از CISI L3 سرمایه گذاری بین المللی و مدیریت ثروت عبور کرده است.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
استرالیایی لینکدین ، توییتر ارباب سهام ، ETFS

جنیفر کمپسون

picture of jennifer kempson

جنیفر کمپسون یک معامله گر اسکاتلندی ، نویسنده ، کارآفرین و خالق محتوا برنده جایزه است.

او همچنین با نام کاربری "Mamafurfur" در Etoro شناخته شده است و همچنین وب سایت خود و وبلاگ تحسین شده و همچنین یک خالق دیجیتال YouTube را اداره می کند.

Kempson یک سرمایه گذار سهام بلند مدت است ، اگرچه او همچنین یک تخصیص رمزنگاری کوچک دارد.

او با اهرم یا موقعیت های کوتاه باز در هر سهام تجارت نمی کند.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
اسکاتلندی LinkedIn ، Twitter ، Instagram ، YouTube ارباب سهام ، ETF ، رمزنگاری

معاملات ماس

picture of masitrades

MASI یک معامله گر گزینه های تمام وقت با تمرکز اصلی روی گزینه های سهام است. او سابقه ای در فناوری اطلاعات دارد و در زمینه شرکت تجربه می کند.

تجزیه و تحلیل فنی بخش عمده ای از استراتژی معاملاتی وی را تشکیل می دهد و وی همچنین وب سایت خود را اداره می کند.

در اینجا او دوره های معاملاتی را به همراه دوست پسرش ، نیکلاس ، که یک معامله گر گزینه های بزرگ کلاه است ، ارائه می دهد.

MASI مشهور است زیرا یک روز معامله گر نیز در چندین سیستم عامل رسانه های اجتماعی فعال است.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
ایالات متحده آمریکا توییتر ، اینستاگرام ، یوتیوب کارگزاران تعاملی سهام

Mandi Rafsendjani

picture of mandi pour rafsendjani

Rafsendjani یک معامله گر استرالیایی مستقر در آلمان است. وی بیش از 15 سال تجربه به عنوان یک معامله گر و مربی تجارت متخصص در تجارت آلمان DAX و فارکس دارد.

او همچنین دارایی های متنوعی را در بازارهای مختلف مانند سهام ، شاخص ها و کالاها به عنوان آینده و CFD معامله می کند.

RAFSENDJANI افرادی را در عملکرد ، استراتژی و روانشناسی خود مربیان می کند و مورد توجه سرمایه گذاران خرده فروشی ، حرفه ای و نهادی به طور یکسان است.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
استرالیایی LinkedIn ، Twitter ، YouTube فلفل فارکس ، شاخص ها ، سهام ، کالاها

جین گالینا

picture of jane gallina

جین گالینا یک معامله گر خودآموز کانادایی است که در مونترال مستقر است که از سال 2015 تجارت می کند.

او یک تاجر روزانه است که در درجه اول روی سهام ، سهام پنی و معاملات گزینه ها متمرکز شده است. گالینا از تجزیه و تحلیل فنی بازار به عنوان بخشی از استراتژی خود استفاده می کند و همچنین وب سایت خود را دارد که در آن مربیگری تجارت و کانال YouTube را ارائه می دهد.

او همچنین در سایر شبکه های رسانه های اجتماعی از جمله LinkedIn و Twitter حضور دارد.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
وابسته به کانادایی LinkedIn ، Twitter ، YouTube N/A سهام

لورن سیمونز

picture of lauren simmons

لورن سیمونز یک معامله گر سهام ایالات متحده است که همچنین نویسنده است و بلندگو و همچنین مدیر تلویزیون و فیلم است.

وی دارای مدرک لیسانس ژنتیک است که در سال 2016 به دست آورد.

پس از آن ، در سال 2017 او جوانترین معامله گر زن شد که در NYSE کار کرد و دومین زن آمریکایی آفریقایی تبار که در آنجا کار کرد.

سیمونز در تعدادی از شبکه ها از جمله LinkedIn ، Facebook و اینستاگرام حضور رسانه های اجتماعی دارد.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
ایالات متحده آمریکا لینکدین ، فیس بوک ، اینستاگرام N/A سهام

فن جنیفر

picture of jennifer fan

Jennifer Fan یک معامله گر آمریکایی با تمرکز روی کالاها است.

تمرکز او بر این بازار ناشی از اعتقاد وی است که این موارد برای مردم و جامعه ضروری است.

وی در رشته دارایی و آمار در دانشگاه نیویورک تحصیلات کسب کرده و برای نام های مالی بزرگی مانند Bank of America ، Morgan Stanley و همچنین تعدادی صندوق پرچین کار کرده است.

فن اکنون از دفتر خانواده خود کار می کند و در سال 2012 در فوربس زیر 30 سال ذکر شده است.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
ایالات متحده آمریکا لینکدین N/A کالاها

لینک استفانی

picture of stephanie link

استفانی لینک یک معامله گر آمریکایی و فارغ التحصیل دانشکده مدیریت کارول در کالج بوستون است.

وی کار خود را در سال 1992 آغاز کرد و از سال 2020 به عنوان مدیر ارشد سرمایه گذاری و مدیر نمونه کارها در مشاوران Hightower فعالیت کرده است.

وی در اوراق بهادار ، مشاوره سرمایه گذاری ، صندوق های متقابل ، تجارت و تجزیه و تحلیل اساسی ماهر است و یک همکار معمولی CNBC است.

او همچنین در LinkedIn و Twitter حضور دارد.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
ایالات متحده آمریکا لینکدین ، توییتر N/A فارکس و آینده

جرالدین ویس

picture of geraldine weiss

جرالدین ویس به عنوان "Grande Dame سود سهام" و "کارآگاه سود سهام" شناخته می شود.

وی در سال 1926 به دنیا آمد و در سال 1945 با مدرک مالی از دانشگاه کالیفرنیا فارغ التحصیل شد.

او یک نویسنده است و سرمایه گذاری را در سال 1962 آغاز کرده است. ویس به دلیل استراتژی سرمایه گذاری خود که از سود سهام استفاده می کند تا سهام هایی را که ممکن است بیش از حد ارزشمند یا کم ارزش باشند ، مشهور است.

او تا به امروز به تجارت و سرمایه گذاری در سهام ادامه می دهد.

ملیت شبکه های اجتماعی کارگزار بازار
ایالات متحده آمریکا N/A N/A سهام

بازارهای مورد علاقه و کارگزاران معامله گران زن حرفه ای چیست؟

طبق این رتبه بندی ، بازرگانان برتر زن در جهان با کارگزاران سهام ، کارگزاران فارکس و به طور کلی کارگزاران که تجارت مشتقات (معاملات آتی و گزینه ها) را ارائه می دهند ، سرمایه گذاری می کنند.

فقط یک معامله گر نیز در ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری می کند ، زیرا این یک بازار بسیار ریسک پذیر است که نیاز به فداکاری گسترده و مطالعه خاص در این زمینه دارد.

همچنین در بین بازرگانان زن حرفه ای بسیار محبوب هستند که کارگزاران ارائه دهنده خدمات تجارت الگوریتمی هستند.

درباره نویسنده

فیلیپو اوچینو

فیلیپو بنیانگذار و مدیرعامل InvestingOal. com است. وی به ویژه 15 سال تجربه در بخش مالی و فارکس دارد. او کار خود را به عنوان یک معامله گر فارکس در سال 2005 آغاز کرد و سپس به کل بخش Fintech و Crypto علاقه مند شد.

در این مدت ، وی یک رویکرد تقریباً علمی برای تجزیه و تحلیل کارگزاران ، خدمات و پیشنهادات آنها ایجاد کرده است. علاوه بر این ، وی یک متخصص در زمینه انطباق و سیاست های امنیتی برای حمایت از مصرف کنندگان در این بخش است.

با استفاده از Investingoal ، هدف فیلیپو این است که تا حد امکان وضوح را برای کمک به کاربران در دنیای تجارت آنلاین ، فارکس و ارزهای رمزنگاری کند.

filippo ucchino

راهنماهای مرتبط

world-best-forex-traders-370x223

بهترین معامله گران جهان فارکس که از آنها پیروی و یاد بگیرند

offshore-broker-meaning-370x223

کارگزاران خارج از کشور چیست؟

trading-212-forex-spreads-370x223

تجارت 212 Forex Preps Review: انواع و ویژگی ها (2022)

پاسخ دهید

بهترین کارگزار آنلاین را برای خود پیدا و مقایسه کنید

تجارت CFDS ، FX و Cryptocur ارز شامل میزان بالایی از ریسک است. همه ارائه دهندگان درصدی از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی دارند که هنگام تجارت CFD با شرکت خود ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید و آیا می دانید CFDS ، FX و Cryptocur ارز چگونه کار می کنند. ارزهای رمزپایه می توانند به طور گسترده ای در قیمت ها نوسان داشته باشند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. تجارت ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ چارچوب نظارتی اتحادیه اروپا نظارت نمی شود. سرمایه شما در معرض خطر است. صفحه حاضر فقط برای اهداف تدریس در نظر گرفته شده است. این امر به عنوان مشاوره عملیاتی برای سرمایه گذاری و نه به عنوان دعوت به افزایش پس انداز عمومی در نظر گرفته نمی شود. هر نتیجه واقعی یا شبیه سازی شده هیچ گونه ضمانتی برای اجرای آینده در آینده نشان نمی دهد. فعالیت سوداگرانه در بازار فارکس و همچنین در سایر بازارها حاکی از خطرات اقتصادی قابل توجهی است. هرکسی که فعالیت سوداگرانه ای را انجام دهد ، این کار را بر عهده خود دارد.

افشای تبلیغ کننده: InvestingOal کاملاً رایگان است که برای همه استفاده می کند. اگرچه ممکن است ما از کارگزاران خود یک کمیسیون دریافت کنیم ، اما این بر نتایج بررسی ها یا رتبه بندی های ما که با استقلال کامل و عینیت انجام می شود ، به دنبال روش شناسی بی طرفانه ما تأثیر نمی گذارد. به ما کمک کنید تا با باز کردن حساب خود با پیوندهای ما ، بهترین بررسی های کارگزار رایگان را ارائه دهیم. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر ، افشای تبلیغ کننده ما را بخوانید.

شرکت
  • در باره
  • چگونه کار می کنیم
  • مشاغل
  • درخواست های تجاری
  • اخبار و تحقیقات صنعت
  • با ما تماس بگیرید

2FC Financial SRL از طریق Filippo Argelati ، 10 ، میلان ، ایتالیا 20143

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.